01 Atık Kod Grubu

Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar

01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar  
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar  
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar  
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar  
01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A
01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M
01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları  
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar  
01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur  
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar  
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları  
01 04 09 Atık kum ve killer  
01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar  
01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar  
01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar  
01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar  
01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları  
01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları  
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları M
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları M
01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları  
01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları  
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar