Kalite Politikamız

"REMER; alanının uzman kuruluşu olarak, Sektörüne yön vermeyi, Entegre Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak ve modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu paydaşları ile birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında; Hizmet ürettiği her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalite seviyesinde müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, kurduğu Entegre Yönetim Sistemi´ni uygulamayı ve iyileştirmeyi politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.

Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

Şirketimizden hizmet alan ilgili müşterilerimizin öneri, istek ve şikayetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı ve bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,

Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını hizmet ve yönetim sistemine dahil edilerek, kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Araç geri dönüşümü/ömrünü tamamlamış araçların sökümü ve dönüşümü sektöründe, Amaçlara ulaşabilmek için iç ve dış ilgili tarafların talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı,

Uyguladığı Entegre Yönetim Sistemleri ile; tanımlanmış ve yürürlükteki yasal mevzuatlara uyarak tanımlanan uygunluk yükümlülüklerine uyacağını, Kalite ve Çevresel faktörleri ile çevre gerekliliklerini, İşçi sağlığı ve İş güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamış ve uygulamaya almış kurumsal ve global ekosistemi güvence altına almayı,

Kirliliği ortadan kaldırıcı uygulamaları, “0” kaza hedefi uygulamaları, gerçekleştirdiği hizmetin güvenliği, kalite fonksiyonlarının işlevselliği ile sürdürülebilirlik projesi ile kuruluşun ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli önlemleri almış ve performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.