Şirket Profili

Remer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği/tebliği, ELV Direktifi (End of Life Vehicle Directive 2000/53/EC) çerçevesinde ÖTA Ekonomik Operatörü olarak, Otomotiv Geri Dönüşüm faaliyetinde bulunmakta olup; çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak üzerine çalışır.

Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların  oluşumunu engellemek, Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak ve AB Ülkeleri ve uluslararası sektörle ilgili teknik ve yasal gelişmeleri izlemek, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, araştırmak, Üniversiteler ve Araştırma Kurum ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak firmanın yurt gerçeklerine uygun olarak gelişmesi ve büyümesinin yollarını araştırmak için hizmetlerini sağlamaktadır.

ÖTA  ön işlem ve söküm ile ilgili programları milli imkanlar ile geliştirerek işlem ve söküm aşamalarına ek olarak kayıt ve rapor sisteminde iyileştirmeler yapmak, yeniden kullanım parçalarının uluslararası standartlara göre barkodlamasını sağlamak ve ilgili programı yaygınlaştırmak isteyen REMER aynı zamanda ÖTA iş akışını  her yönüyle kayıt altına alarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Her türlü atığın çevresel etkilerinin azaltılması, toplanmasını, taşınmasını, geri kazanım yoluyla yeniden üretim sürecine katılarak ulusal ekonomiye kazandırılmasını daima ilk ilkesi olarak gören firmamız, ÖTA hizmeti sunduğu iş ve çözüm ortakları adına Kanunlar ve Yönetmeliklerden kaynaklanan atık yönetimi sorumluluklarını yerine getirmek üzere  organizasyonlar oluşturmak üzere bir veya birden fazla iktisadi işletme kurmak, işletmek ve işlettirmek  amacındadır.