04 Atık Kod Grubu

Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar  
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar  
04 01 02 Kireçleme atıkları  
04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları M
04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti  
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti  
04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar  
04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar  
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)  
04 01 09 Perdah ve boyama atıkları  
04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar  
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)  
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)  
04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları M
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları  
04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler M
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler  
04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları  
04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları  
04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar