05 Atık Kod Grubu

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları  
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları A
05 01 03* Tank dibi çamurları A
05 01 04* Asit alkil çamurları A
05 01 05* Petrol döküntüleri A
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar A
05 01 07* Asit ziftleri A
05 01 08* Diğer ziftler A
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar M
05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar A
05 01 12* Yağ içeren asitler M
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları  
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar  
05 01 15* Kullanılmış filtre killeri A
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar  
05 01 17 Bitüm  
05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar  
05 06 01* Asit ziftleri A
05 06 03* Diğer ziftler A
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar  
05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar  
05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar  
05 07 01* Cıva içeren atıklar M
05 07 02 Kükürt içeren atıklar  
05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar