08 Atık Kod Grubu

Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Macunlar ve Baskı Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İftk) Kaynaklanan Atıklar

08 01 Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar  
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler M
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler  
08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları M
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları  
08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar M
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar  
08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar M
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar  
08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar M
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar  
08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları A
08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 02 Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
08 02 01 Atık kaplama tozları  
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu  çamurlar  
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar  
08 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 03 Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar  
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar  
08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları M
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları  
08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları M
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları  
08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları A
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri M
08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri  
08 03 19* Dağıtıcı yağ A
08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 04 Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)  
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları M
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları  
08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları M
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları  
08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları M
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları  
08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları M
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları  
08 04 17* Reçine yağı A
08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
08 05 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar  
08 05 01* Atık izosiyanatlar A