12 Atık Kod Grubu

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar  
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları  
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar  
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları  
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar  
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar  
12 01 06* Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) A
12 01 07* Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) A
12 01 08* Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları A
12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları A
12 01 10* Sentetik işleme yağları A
12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar A
12 01 13 Kaynak atıkları  
12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları M
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları  
12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları M
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları  
12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları) M
12 01 19* Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı A
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri M
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri  
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
12 03 Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)  
12 03 01* Sulu yıkama sıvıları A
12 03 02* Buhar yağ alma atıkları A