16 Atık Kod Grubu

Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar  
16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler  
16 01 04* Ömrünü tamamlamış araçlar M
16 01 06 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar  
16 01 07* Yağ filtreleri A
16 01 08* Cıva içeren parçalar M
16 01 09* PCB içeren parçalar M
16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları) A
16 01 11* Asbest içeren fren balataları M
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları  
16 01 13* Fren sıvıları A
16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları M
16 01 15 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları  
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tankları  
16 01 17 Demir metaller  
16 01 18 Demir olmayan metaller  
16 01 19 Plastik  
16 01 20 Cam  
16 01 21* 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar M
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar  
16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
16 02 Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları  
16 02 09* PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler M
16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar M
16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar M
16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman M
16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar M
16 02 14 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar  
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar A
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar  
16 03 Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler  
16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar M
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar  
16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar M
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar  
16 04 Patlayıcı Atıklar  
16 04 01* Mühimmat Atığı A
16 04 02* Havai fişek atıkları A
16 04 03* Diğer patlayıcı atıklar A
16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar  
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil) M
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar  
16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları M
16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar M
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar M
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar  
16 06 Piller ve Aküler  
16 06 01* Kurşunlu piller A
16 06 02* Nikel kadmiyum piller A
16 06 03* Cıva içeren piller A
16 06 04 Alkali piller (16 06 03 hariç)  
16 06 05 Diğer piller ve akümülatörler  
16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler A
16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)  
16 07 08* Yağ içeren atıklar M
16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar M
16 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
16 08 Bitik Katalizörler  
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)  
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler M
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler  
16 08 04 Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)  
16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler M
16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar A
16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler M
16 09 Oksitleyici Maddeler  
16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat) A
16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) A
16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit) A
16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler A
16 10 Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar  
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar M
16 10 02 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları  
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler M
16 10 04 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler  
16 11 Atık Astarlar ve Refraktörler  
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler M
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler  
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler M
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler  
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler M
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler