17 Atık Kod Grubu

İnşaat ve Yıkım Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan Hafriyat Dahil)

17 01 Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik  
17 01 01 Beton  
17 01 02 Tuğlalar  
17 01 03 Kiremitler ve seramikler  
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları M
17 01 07 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları  
17 02 Ahşap, Cam ve Plastik  
17 02 01 Ahşap  
17 02 02 Cam  
17 02 03 Plastik  
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik M
17 03 Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler  
17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar M
17 03 02 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar  
17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler A
17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)  
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç  
17 04 02 Alüminyum  
17 04 03 Kurşun  
17 04 04 Çinko  
17 04 05 Demir ve çelik  
17 04 06 Kalay  
17 04 07 Karışık metaller  
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları M
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar M
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar  
17 05 Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar ve Dip Tarama Çamurları  
17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar M
17 05 04 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar  
17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru M
17 05 06 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru  
17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı M
17 05 08 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı  
17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri  
17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri M
17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri M
17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri  
17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri M
17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri  
17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri M
17 08 02 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri  
17 09 Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları  
17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları M
17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) M
17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil) M
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları