20 Atık Kod Grubu

Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar) 

20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)  
20 01 01 Kâğıt ve karton  
20 01 02 Cam  
20 01 08 Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları  
20 01 10 Giysiler  
20 01 11 Tekstil ürünleri  
20 01 13* Çözücüler A
20 01 14* Asitler A
20 01 15* Alkalinler A
20 01 17* Foto kimyasallar A
20 01 19* Pestisitler A
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar A
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar A
20 01 25 Yenilebilir sıvı ve katı yağlar  
20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar A
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler M
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler  
20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar M
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar  
20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar  
20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler A
20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler  
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar M
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar  
20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap  
20 01 39 Plastikler  
20 01 40 Metaller  
20 01 41 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar  
20 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar  
20 02 Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)  
20 02 01 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar  
20 02 02 Toprak ve taşlar  
20 02 03 Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar  
20 03 Diğer Belediye Atıkları  
20 03 01 Karışık belediye atıkları  
20 03 02 Pazarlardan kaynaklanan atıklar  
20 03 03 Sokak temizleme kalıntıları  
20 03 04 Fosseptik çamurları  
20 03 06 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar  
20 03 07 Hacimli atıklar  
20 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları